Politika privatnosti

Na koji način i koje Vaše lične podatke prikupljamo ili dobijamo ?

 • RS Media  je posvećena zaštiti svih informacija koje sakupljamo i čuvamo o Vama. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. RS Media sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti  se odnosi na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem  vaših ličnih podataka. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.
 • RS Media može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, naziv firme, PIB, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Informacije uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, popunite određeni formular, ili kada prikupimo podatke putem bezbednosnih kamera u našim objektima.
 • RS Media koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta.
  Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune.
  RS Media će povremeno slati newsletter na kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.
 • RS Media nerazmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. RS Media može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste. RS Media može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.
 • RS Media zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu rsmedia.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge RS Media nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Poseta internet stranice

RS Media obrađuje Vaše lične podatke prilikom posete ove internet stranice. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
 • datum i vreme pristupa,
 • ime i URL preuzete datoteke,
 • internet stranicu sa koje se pristupa (referrer URL),
 • pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.
 • naziv uređaja sa kojeg se pristupa.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
 • obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice,
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, pojedini podaci se brišu.

 • Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka: e-mail office@rsmedia.rs, adresa: RS Media Deronje, Kralja Aleksandra 65, 25254 Deronje, Srbija, sa napomenom „Zaštita ličnih podataka“