Stručna instalacija sigurnosnih sistema – veoma bitno za sve kompanije

30 marta, 2020 Od webpodrska 0

Važnost instalacije sigurnosnih sistema u kompanijske objekte, dvorišta, parking prostore i vozila – svima je jasna. Nijedna kompanija, bez obzira na veličinu, koja svoje poslovanje shvata ozbiljno, neće dozvoliti da zaposlenici i imovina u bilo kom trenutku budu izloženi opasnosti. Pored etike, tu je i zakonska regulativa, koje se moraju pridržavati svi privredni subjekti. Svaki korisnik sistema tehničke zaštite, odgovoran je prema Zakonu Republike Srbije da instalira opremu koja po nameni, kvalitetu i karakteristikama odgovara propisanim standardima.

Kompanije su svesne da ugradnja odgovarajućih sistema tehničke zaštite mora biti prioritet, ako im je cilj da posluju bezbedno i efikasno. Zbog toga su menadžeri kompanija spremni da izdvoje budžet za nabavku adekvatnih i kvalitetnih komponenti. Ipak, postoji još jedan podjednako važan segment brige o bezbednosti ljudi i imovine – ulaganje u stručnu instalaciju. Oprema vrhunskog kvaliteta neće optimalno obavljati svoje zadatke ukoliko nije pravilno instalirana. Nepravilna ugradnja komponenti sigurnosnih sistema je opasna i neisplativa.

Na šta se sve odnosi pravilna instalacija sigurnosnih sistema?

  1. Pozicioniranje kamera

Na prvu loptu deluje kao jednostavan zadatak, ali nepravilno pozicionirana kamera (usled nestručne instalacije) može dovesti do krupnih problema. Naime, svaka kamera mora biti postavljena na tačno određenu lokaciju (pozicija i visina), kako bi nesmetano obavljala svoj zadatak. U obzir se mora uzeti rezolucija kamere, kao i karakteristike sočiva. Ako kamera ne može da “vidi” štićeni prostor, kompanija zapravo ulaže u prilično skup ukras.

Fino podešavanje pozicije takođe je veoma važno. Primera radi, kamere koje su postavljene u cilju people counting-a, uvek se pozicioniraju vertikalno na prostor koji snimaju. Na ovaj način kamera pokriva putanju kojom se ljudi kreću. Dakle, glavni zadatak kamere se takođe uvek mora uzeti u obzir, jer će u suprotnom očekivani rezultati izostati.

Na kraju, stavka koja je veoma važna – kamera mora biti stabilna. Kamera koja nije adekvatno fiksirana predstavlja ogroman rizik – može pasti i povrediti prolaznika. Sem toga, usled stalnog pomeranja zbog loše fiksacije, nestabilna kamera će pružiti nejasan snimak. Sve kamere moraju biti pravilno postavljene i fiksirane na plafon ili zid.

  1. Ugradnja u skladu sa uslovima okoline

Prilikom odabira kamere, u obzir se moraju uzeti njene performanse i zadaci. Ukoliko kamera radi u neodgovarajućim uslovima, snimak neće biti kvalitetan, a povećava se i rizik od kvarova. Kameru ne bi trebalo postavljati u prostorije gde se uslovi često menjaju – konstantno oscilira temperatura. To je posebno važno prilikom ugradnje termalnih kamera, koje su posebno osetljive na temperaturne promene. Dakle, termalnim kamerama nije mesto kod prometnih ulaza i izlaza.

Trebalo bi povesti računa o osvetljenju. Većina kamera zahteva odgovarajuće osvetljenje za optimalno funkcionisanje. Kod spoljašnih kamera u obzir se mora uzeti izloženost sunčevoj svetlosti u toku dana, kao i ugradnja adekvatnog veštačkog osvetljenja ako se prostor snima i noću. U pitanju su detalji o kojima nestručni instalater uglavnom neće ni razmišljati.

  1. Inicijalna podešavanja i upotreba

Kada je kamera pravilno postavljena, pozicionirana i fiksirana, a uslovi ambijenta ispoštovani, vreme je za fina podešavanja.

Veoma je važno da kamera prilikom inicijalnog pokretanja dobije par minuta “praznog hoda”, kako bi se prilagodila uslovima. To je posebno važno za termalne kamere, pa se najčešće savetuje “zagrevanje opreme” u trajanju od minimum sat vremena. Ako je zadatak termalne kamere da registruje telesnu temperaturu posetilaca (posebno u uslovima pandemije), oni moraju dobiti dovoljno vremena za stabilizaciju temperature. Ukoliko su termalne kamere postavljene na samom ulazu u prostorije, informacije kojima raspolažete verovatno nisu precizne.

Zaključak:

Instalaciju opreme sistema tehničke zaštite (bez obzira da li se radi o video nadzoru, alarmnim sistemima, protivpožarnim sistemima, kontroli pristupa…) i inicijalno puštanje u rad, uvek bi trebalo prepustiti stručnom licu. Kao što smo već napomenuli, kvalitetna oprema neće ispuniti svoje zadatke ako je nestručno ugrađena.

Pored stručne ugradnje, vrlo je važan i redovan remont. Baš zato smo osmislili novu ponudu za sve korisnike naših paketa – Usluga redovnog održavanja sistema, takozvani „ROS“.

ROS uključuje:

  • 4 redovna servisa u toku trajanja ugovora od 24 meseca (provera funkcionalne ispravnosti, detaljan pregled i čišćenje svih delova sistema
  • daljinsku kontrolu sistema, stanje i operativni status snimanja na mesečnom nivou
  • kod paketa alarmnih sistema slanje izveštaja svakog meseca i digitalna kontrola statusa sistema

Nakon stručne instalacije kvalitetnih komponenti sigurnosnog sistema, prema odgovarajućim propisima i poštujući uslove rada, možete biti sigurni da su imovina, zaposlenici i posetioci kompanije zaštićeni. Redovan remont će osigurati da se takvo stanje održi još dugi niz godina.

Želite da obezbedite svoju imovinu na pravi način?

„RS MEDIA“ Deronje nudi Vam pravo rešenje za to!

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja pozivom na broj 066 / 50 18 104.
Kontaktirajte nas još danas i uverite se i sami zašto nudimo najbolje i najjeftinije rešenje!