TEHNIČKA PODRŠKA :
Tel. 066 50 18 104
podrska@rsmedia.rs 

Transfer domena podrazumeva administrativni proces prenosa registrovanog naziva domena u nadležnost drugog provajdera kome će se u buduće plaćati domen.

Transfer domena nema veze sa sadržajem sajta i ne podrazumeva prenos sadržaja. Ako vam je potreban i naš prenos sadržaja, možete popuniti i zahtev za migraciju.

Pravila za generičke i internacionalne domene (.com, net, org…)

  • Transfer domena bi trebalo započeti najmanje 7 dana pre isteka registracije, a preporučljivo je da to bude i bar 10-15 dana pre, jer sam proces transfera generičkih i internacionalnih domena može trajati do 7 dana.

  • Transfer domena se NE može obaviti 60 dana nakon prve registracije ili nakon poslednjeg transfera.

  • Za transfer generičkih i internacionalnih domena je potrebno da se kod prethodnog provajdera (registrara) domen otključa za transfer i da se preuzme autorizacioni EPP kôd, kao i da je email adresa administrativnog kontakta u whois bazi domena ispravna, jer će na tu email adresu biti poslat link za odobrenje transfera. Tokom transfera ne sme biti aktivna whois zaštita na domenu.

    Izuzetak: Ako je domen sa zakašnjenjem produžen kod prethodnog provajdera, a transfer domena se obavi u narednih 45 dana nakon takvog produženja, jednu godinu koja je plaćena kod starog provajdera će nadležni registrar automatski oduzeti, odnosno to produženje koje ste platili kod prethodnog provajdera će biti izgubljeno, pa datum isteka neće biti promenjen nakon transfera. Da biste ovo izbegli, naša preporuka je da se transfer nikada ne vrši 45 dana nakon poslednjeg produženja registracije.

Pravila za nacionalne domene Srbije (.rs, co.rs, срб…)

  • Transfer RS domena se može obaviti i do 30 dana nakon isteka, ali je svakako preporučljivo da se i transfer RS domena pokrene bar 7 dana pre isteka, kako ne bi došlo do neočekivanog prekida u radu domena.

  • Za transfer domena je potrebno od trenutno nadležnog (starog) provajdera zatražiti autorizacioni EPP kôd. Bitno je da email adresa administrativnog kontakta domena u tom trenutku bude ispravno podešena, jer će EPP kôd biti poslat na tu email adresu. Nakon dobijanja potrebnog kôda, kod novog provajdera treba poručiti (zatražiti) transfer domena, uz dostavljanje EPP kôda koji ste dobili na email.

Facebook1k
YouTube435
Instagram50